هشدار

خریدارن گرامی در حفظ جعبه گوشی و لیبل یا کارت گارانتی کوشا باشید .

تمام خدمات گارانتی ، دریافت کد فعال سازی مستلزم به در دسترس بودن جعبه گوشی می باشد .

از ارائه هر گونه خدمات پس از فروش بدون جعبه گوشی معذوریم